Διαγωνισμοί & Προμήθειες

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Έτους 2022

Διαγωνισμοί & Προμήθειες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, προκηρύσσει δημόσιο...
Περισσότερα → Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Έτους 2022

Προκήρυξη του Έργου “Διάσπαρτα Δίκτυα Ομβρίων” προϋπολογισμού 252.000€ με ΦΠΑ

Διαγωνισμοί & Προμήθειες

...
Περισσότερα → Προκήρυξη του Έργου “Διάσπαρτα Δίκτυα Ομβρίων” προϋπολογισμού 252.000€ με ΦΠΑ

Προκήρυξη του Έργου “Διαδικτύωση Αγωγών Ύδρευσης Δήμου Κορινθίων Β’ Φάση” προϋπολογισμού 7.200.000€

Διαγωνισμοί & Προμήθειες

...
Περισσότερα → Προκήρυξη του Έργου “Διαδικτύωση Αγωγών Ύδρευσης Δήμου Κορινθίων Β’ Φάση” προϋπολογισμού 7.200.000€

Αντικατάσταση τμήματος Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Κορίνθου

Διαγωνισμοί & Προμήθειες

Δείτε τη μελέτη για την αντικατάσταση τμήματος του Κεντρικού Αποχετευτικού...
Περισσότερα → Αντικατάσταση τμήματος Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Κορίνθου

Close Search Window