Περιγραφή της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου

Πρόκειται για κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, των πόλεων της Κορίνθου και του Λουτρακίου. Μπορεί να θεωρηθεί ως δίδυμο έργο με λειτουργική αυτοτέλεια των δύο γραμμών.

Μόνον η επεξεργασία ιλύος γίνεται από κοινού.

Θέση : Περιοχή Ισθμού Κορινθίας.

Εξυπηρετούμενοι Οικισμοί: Οι πόλεις της Κορίνθου και του Λουτρακίου.

Δυναμικότητα: 90000 ισοδύναμοι κάτοικοι (45000 για κάθε πόλη), ενώ έχει προβλεφθεί μελλοντική επέκταση, για 180000 ισοδύναμους κατοίκους (90000 για κάθε πόλη).

Αποδέκτης Εκροής: Κορινθιακός κόλπος.

Διάθεση Λυμάτων : μέσω υποθαλάσσιου αγωγού το χερσαίο τμήμα του οποίου, μήκους 2.190 m, οδεύει παράλληλα με την διώρυγα και το συνολικό υποθαλάσσιο τμήμα του έχει μήκος 510 m.

Η διάθεση γίνεται με διαχυτήρα μήκους 100 m, που φέρει συνολικά 21 στόμια εκβολής και καταλήγει σε βάθος 22m.

Καθίζηση
Καθίζηση

Βαθμός Επεξεργασίας: Δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση και απονιτροποίηση)

Μέθοδος Δευτεροβάθμιας Επεξεργασίας: Παρατεταμένος αερισμός ενεργού ιλύος, σε οξειδωτικές τάφρους, συστήματος Carrousel.

Συνεπεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων: Όχι

Συνεπεξεργασία Βοθρολυμάτων: Η Ε.Ε.Λ. συνεπεξεργάζεται μέγιστη ποσότητα αστικών βοθρολυμάτων 280 – 300 m3 ημερησίως (συνολικά και για τις δύο γραμμές της Ε.Ε.Λ.).

Close Search Window