ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ:
Όλοι οι λογαριασμοί εκτός από τους λογαριασμούς των ΝΠΔΔ επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος 80% για κατασκευή έργων επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού (Ν. 1069/1980), άρθρο 43 παρ. 3 Ν 2065/1992, άρθρο 26 παρ. 3 του Ν 3013/2002

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
Το τέλος χρήσης αποχέτευσης  90% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού επιβάλλεται σε όσους δημότες έχουν συνδεθεί με το δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και σε όσων τα ακίνητα δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων, αλλά βρίσκονται σε δρόμους που έχει κατασκευαστεί δίκτυο Αποχέτευσης (Α.Δ.Σ. 185/1993).

Οι λογαριασμοί νερού εκδίδονται ανά τρίμηνο.

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:                290 €/παροχή + ΦΠΑ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ:  30 €/παροχή + ΦΠΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ:                    6 €/παροχή  + ΦΠΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ:                    
3 €/παροχή + ΦΠΑ

Close Search Window