Απαραίτητα Δικαιολογητικά ανά κατηγορία

ΜΑΡΚΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

  1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ.(πάνω από 1 έτος)
  2. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  3. Εκκαθαριστικό Οικογένειας (<7.000 ευρώ)


ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

  1. Πιστοποιητικό Οικογενείακής Κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  3. Εκκαθαριστικό Οικογένειας (<25.000 ευρώ πλέον 3.000 για κάθε τέκνο)


ΑΜΕΑ

  1. Πιστοποιητικό Οικογενείακής Κατάστασης
  2. Βεβαίωση Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α >67%
  3. Εκκαθαριστικό Οικογένειας (<25.000 ευρώ πλέον 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος που έχει αναπηρία >67%)
Close Search Window