Πώς θα συνδεθείτε με την ύδρευση

  1. Υποβάλετε στο αρμόδιο γραφείο (Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών,  Λ. Αθηνών 31) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης συμπληρωμένη  (την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε παρακάτω).

Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την Πολεοδομία για υδροδότηση (ηλεκτροδότηση) ή για χορήγηση εργοταξιακής παροχής. Για ακίνητα που έχουν οικοδομηθεί πριν από το έτος 1955, βεβαίωση από την πολεοδομία  ότι εγκρίνεται η υδροδότηση του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, υποβάλλετε έγγραφο νομιμοποίησης του κτίσματος  που αναφέρει ότι μπορεί να υδροδοτηθεί.

Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου τεχνίτη – εγκαταστάτη υδραυλικού που κατασκεύασε τις σχετικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Σχέδιο του υδραυλικού στο οποίο θα αναφέρεται ποιο διαμέρισμα  ή όροφο υδροδοτεί  η κάθε παροχή νερού.

Β. Ακολουθεί  επισκόπηση στην οικοδομή από αρμόδιο τεχνικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τον καθορισμό της θέσης των υδρομέτρων.

Γ. Εξοφλείτε τα τέλη σύνδεσης στο ταμείο της ΔΕΥΑΚ ( εκεί που πληρώνετε τους λογαριασμούς ύδρευσης).

Δ. Συνεργείο της ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί τη σύνδεση όταν ειδοποιηθεί από το υδραυλικό  ότι  η εγκατάσταση είναι έτοιμη προς σύνδεση.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του ακινήτου σας.

Αυτό σημαίνει :

α)  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
Οι αναμονές του εσωτερικού δικτύου έχουν φθάσει στο πεζοδρόμιο στο σημείο που έχει καθοριστεί μετά την επισκόπηση και έχει τοποθετηθεί το φρεάτια. Έχει κατασκευαστεί η διακλάδωση (άνοιγμα χαντακιού, τοποθέτηση σωλήνας) και η ΔΕΥΑΚ κάνει τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό και τοποθετεί το  υδρόμετρο

β)  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   
Έχετε ετοιμάσει το κολεκτέρ στο σημείο που έχει συμφωνηθεί  και έχετε φέρει την κεντρική παροχή σε καθορισμένο σημείο στο πεζοδρόμιο, όπου  θα έχετε τοποθετήσει βάνα διακοπής  και η ΔΕΥΑΚ κάνει τη σύνδεση όπως ανωτέρω.  

Close Search Window