Αγαπητοί δημότες
Σας καλωσορίζω στη νέα, αναβαθμισμένη και σύγχρονη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κορίνθου. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία μας οδηγούν στην υλοποίηση ενός ιστότοπου που θα ενημερώνει για όλες τις ενέργειες, τις δράσεις, τις υπηρεσίες και τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου παράλληλα όμως θα προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους πολίτες δίνοντας τους την δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους ευκολότερα και χωρίς ταλαιπωρία.
Η ΔΕΥΑΚ είναι για το δήμο Κορινθίων, μια επιχείρηση νευραλγική.
Φροντίζει για την αδιάλειπτη παροχή ύδατος σε χιλιάδες νοικοκυριά καθημερινά, για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση του.
Συντηρεί κάθε υποδομή που άπτεται της χρήσης του.
Προστατεύει το περιβάλλον.
Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη.
Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στα επόμενα χρόνια ο ρόλος της ΔΕΥΑ Κορίνθου θα είναι πρωταγωνιστικός κυρίως στον τομέα υλοποίησης των έργων αυτών. Είναι ευθύνη και χρέος μας προς όλους εσάς να ανταποκριθούμε στο σπουδαίο έργο της ΔΕΥΑΚ και θα το πράξουμε στο ακέραιο!

Βασίλειος Δ. Νανόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κορίνθου, Δήμαρχος Κορινθίων

Close Search Window