Η Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Κορίνθου αποτελεί έργο αιχμής για την πόλη μας. Εξυπηρετεί την συλλογή βρόχινων νερών από την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, τα οποία απολήγουν πλέον μέσω αγωγών σε διάφορα σημεία του Κορινθιακού κόλπου.

Έτσι σταμάτησε το φαινόμενο της  πλημμύρας των δρόμων και των ισογείων με την παραμικρή βροχόπτωση  και, σε συνδυασμό με το έργο διευθέτησης του Ξηριά,   απομακρύνεται ο κίνδυνος μιας καταστροφικής πλημμύρας που θα εξουθενώσει κυριολεκτικά την πόλη.

Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 2000 και ολοκληρώθηκε το έτος 2001.

Στη σύμβαση του εν λόγω έργου περιλήφθησαν και η μερική ή ολική αποκατάσταση των οδοστρωμάτων μετά την αποπεράτωση των εργασιών.

Κατασκευάστηκαν περισσότερα από 16.000 μ. αγωγών καθώς και νέου τύπου φρεάτια που δίνουν την δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου, επιθεώρησης και καθαρισμού τους.

Τα υλικά που έχουν χρησιμoποιηθεί για το έργο είναι τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διατομών, σωλήνες PVC και τμήματα από μπετόν (πλακοσκεπείς αγωγοί).

Η Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Κορίνθου καλύπτει όλο το σχέδιο πόλης Κορίνθου, την περιοχή Συνοικισμού, την Μπαθαρίστρα, την Αγία Άννα, ένα τμήμα της περιοχής Αγίου Γεωργίου κι ένα τμήμα της περιοχής Αγιαννιώτικων.

Επίσης έχουν γίνει τοπικά έργα  αποχέτευσης ομβρίων στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Κατασκευάστηκε έργο αποχέτευσης ομβρίων στο Δ.Δ. Σολομού.

Close Search Window