Σύμφωνα με την ΚΥΑ 104436/22-5-2008 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Υγείας και Ναυτιλίας, με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του Βιολογικού Καθαρισμού, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του νερού του Βιολογικού για ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών μετά από έγκριση σχετικής μελέτης.

Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα άρδευσης της περιοχής μας και να μην χάνεται ούτε σταγόνα του πολύτιμου αυτού αγαθού, του νερού, έχουν συνταχθεί και έχουν υποβληθεί για έγκριση οι σχετικές μελέτες που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση.

Η ΔΕΥΑ Κορίνθου κατασκευάζει έργο διάθεσης νερού από την ΕΕΛ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης Κορίνθου – Λουτρακίου για περιορισμένη άρδευση καλλιεργειών νότια και δυτικά της πόλης της Κορίνθου.

Στόχος της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων για άρδευση είναι η επικουρική συμβολή στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών και όχι η εξολοκλήρου κάλυψη του αρδευτικού ελλείμματος. Σήμερα οι εκτάσεις που θα ενταχθούν στο σχέδιο επαναχρησιμοποίησης, αρδεύονται κυρίως από γεωτρήσεις και πηγάδια.

Με την επαναχρησιμοποίηση της εκροής της ΕΕΛ, θα επιτευχθεί κάλυψη ενός ποσοστού των αρδευτικών αναγκών που κυμαίνεται από 75% το χειμώνα εως 40% τους θερινούς μήνες και συνεπώς αυτές οι ποσότητες νερού θα εξοικονομούνται από τους υπόγειους υδροφορείς.

Σε μελλοντικό χρόνο καθώς οι παροχές της ΕΕΛ θα αυξάνονται, δύναται να καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

Τελικό στάδιο επεξεργασίας: Έξοδος Χλωρίωσης
Δευτεροβάθμια επεξεργασία: Αερισμός
Close Search Window