Παράδειγμα Υπολογισμού Κόστους Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης καταβάλλεται τέλος σύνδεσης ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του προς σύνδεση ακινήτου, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 4,5 ευρώ/ τ.μ. επιφάνειας υδροδοτούμενου κτιρίου, πλέον ΦΠΑ.

Για κάθε ακίνητο γίνεται μία σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδιοκτησιών και των κτιρίων που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

Σε περίπτωση που κατασκευαστεί δεύτερη σύνδεση στο ίδιο ακίνητο,  αυτή επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη πλέον της δαπάνης του τέλους σύνδεσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Προκαταβολή το 40% του ολικού ποσού πληρωμής .

2. Το υπόλοιπο 60 % της δαπάνης:

Σε τρεις  (3) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Για την απόθεση βοθρολυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, από  ιδιοκτησίες του βρίσκονται εκτός του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και αποχετεύονται σε βόθρους, καταβάλλεται τέλος απόθεσης  που σήμερα είναι 0,85 ευρώ/ κ.μ. βοθρολυμάτων πλέον ΦΠΑ.

Close Search Window