Έργα Ύδρευσης σε Εξέλιξη

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου

Το έργο αφορά  τις εργασίες αντικατάστασης  τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και παροχών στην Δ.Ε. Άσσου–Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων που λόγω παλαιότητας και συχνών ζημιών δημιουργούν πρόβλημα στην ύδρευση της περιοχής και απώλεια νερού.

Με το έργο αυτό γίνεται η κατασκευή 17.840,00 μ. αγωγών διανομής και τοποθέτηση 750 παροχών με τις αντίστοιχες συσκευές και εξαρτήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 595.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Καλλικρατικού Δήμου

Το έργο αφορά τις εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης  εντός των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων όπου το  δίκτυο ύδρευσης είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του παλαιό και σε κακή κατάσταση, τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί δια την κατασκευή του είναι ακατάλληλα, δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες και παρουσιάζει συχνές βλάβες και διαρροές που προκαλούν μεγάλη απώλεια νερού και σημαντικό οικονομικό κόστος επισκευών.

Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή 14.750,00 μ. αγωγών ύδρευσης σε αντικατάσταση υπαρχόντων, με τις αντίστοιχες συσκευές και εξαρτήματα, στις περιοχές Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας, Κλενίων, Γαλατακίου, Λουτρών Ωραίας Ελένης, Κεχρεών, Σοφικού, Μαψού, Ρητού, Αρχαίας Κορίνθου και σε διλαφορες περιοχές οικισμούς της πόλης της Κορίνθου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 396.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

Έργα Αποχέτευσης σε Εξέλιξη

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου (μελέτη 2020)

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εξής επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης:

– στο πρόσφατα κατασκευασμένο πολυδύναμο νηπιαγωγείο στην περιοχή Αγίας Άννης Κορίνθου

– στην οδό Αχιλλέως (βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής)

Πρόκειται να κατασκευαστούν επίσης επεκτάσεις στην περιοχή Καλλιθέας, Νεάπολης και Μπαθαρίστρας σε οδούς που υπάρχουν νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 20.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.

Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης

Κάθε χρόνο κατασκευάζονται κατά μέσο όρο 25 συνδέσεις αποχέτευσης για να παροχετευτούν νέες και υφιστάμενες οικοδομές με μέσο προϋπολογισμό 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ) κατ’ έτος και χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.

Έργα διάθεσης νερού από ΕΕΛ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης Κορίνθου – Λουτρακίου για περιορισμένη άρδευση καλλιεργειών νότια και δυτικά της πόλης της Κορίνθου.

Στόχος της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων για άρδευση είναι η επικουρική συμβολή στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών και όχι η εξολοκλήρου κάλυψη του αρδευτικού ελλείμματος. Σήμερα οι εκτάσεις που θα ενταχθούν στο σχέδιο επαναχρησιμοποίησης, αρδεύονται κυρίως από γεωτρήσεις και πηγάδια.

Με την επαναχρησιμοποίηση της εκροής της ΕΕΛ, θα επιτευχθεί κάλυψη ενός ποσοστού των αρδευτικών αναγκών που κυμαίνεται από 75% το χειμώνα εως 40% τους θερινούς μήνες και συνεπώς αυτές οι ποσότητες νερού θα εξοικονομούνται από τους υπόγειους υδροφορείς.

Σε μελλοντικό χρόνο καθώς οι παροχές της ΕΕΛ θα αυξάνονται, δύναται να καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

Close Search Window