Στις εντός σχεδίου πόλης περιοχές το κόστος του έργου θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές :

Εκτός του ποσού που θα πληρώνει κάθε ενδιαφερόμενος για τη νέα σύνδεση, σύμφωνα με τις παραπάνω τιμές οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν εξ’ ολοκλήρου στην κατασκευή του έργου.  Επίσης, συμμετέχουν εξ’ ολοκλήρου στη δαπάνη τυχόν μεταφοράς παροχής.

Με την ολοκλήρωσή του το έργο περιέχεται απευθείας στην ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Close Search Window