Πώς θα συνδεθείτε με την αποχέτευση

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο της Αποχέτευσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΥΑ Κορίνθου στη διεύθυνση  Λ. Αθηνών 31 :

1.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟN/TOΥΣ IΔΙΟΚΤΗΤH/TΕΣ (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. )

3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ)

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (EΞΟΦΛΗΜΕΝΟΣ)

5. Α.Φ.Μ ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4,5Є /Τ.Μ. + Φ.Π.Α.

7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ κ.λ.π.)

Ενημερώνεστε για το ύψος της δαπάνης καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής (40% του τέλους σύνδεσης).

Close Search Window