ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025

Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου (2023)

Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης... Περισσότερα → Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου (2023)

Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης (2023)

Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης... Περισσότερα → Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης (2023)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ Σαρωνικού 2023

Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης... Περισσότερα → Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ Σαρωνικού 2023

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ Κορίνθου 2023

Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης... Περισσότερα → Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ Κορίνθου 2023

Close Search Window