Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με Ηλεκτρονική Διαδικασία (άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/16) επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 472.500,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΔΕΥΑ Κορίνθου.

Close Search Window