Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με Ηλεκτρονική Διαδικασία (άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/16) επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συνολικό κόστος 9.671.913,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% H προμήθεια εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Close Search Window