Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με Ηλεκτρονική Διαδικασία (κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/16) επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» προϋπολογισμού 65.236,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΔΕΥΑ Κορίνθου.

Close Search Window