Δελτία Τύπου|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ &ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Αποτελέσματα νερών κολύμβησης των ακτών του Δήμου κορινθίων

Ιούλιος 2020

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε όλες τις ανωτέρω ακτές τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Νομοθετικά όρια : κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) ≤ 250 & Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) ≤ 100

Πηγή: https://bit.ly/2K1dwob

Close Search Window