Δελτία Τύπου|

Υπογράφηκε σήμερα 1-6-2022 η σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δήμου Κορινθίων Β’ φάση» προϋπολογισμού 7.200.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) μεταξύ της ΔΕΥΑ Κορίνθου και της μειοδότριας εταιρίας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. με μέση έκπτωση 35,72% επί των τιμών της μελέτης και συνολική προσφορά 4.628.355,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Το έργο περιλαμβάνει τους αγωγούς υδροδότησης των δεξαμενών των Δυτικών παράκτιων περιοχών του Δήμου Κορίνθου (Λέχαιο, Περιγιάλι, Ασσος, Κ. Άσσος ) και των Νότιων ηπειρωτικών (Αγ. Βασίλειος, Χιλιομόδι, Κουταλάς, Σπαθοβούνι ) από το έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη Στυμφαλία.

Το σύνολο των αγωγών του έργου είναι 49.010 μ. και προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς κατάλληλους για πόσιμο νερό.

Η υδροληψία προβλέπει σύνδεση με τον αγωγό υδροδότησης της Κορίνθου από την  Στυμφαλία αμέσως ανάντη του κατασκευασμένου φρεατίου πιεζόθραυσης στον Κοντόσταυλο.

Οι κατάληξη των αγωγών θα είναι οι κατά τόπους δεξαμενές των ανωτέρω δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 15 μήνες.

Close Search Window