Δελτία Τύπου|

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, Πίνακας Προσληπτέων  και Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων ειδικοτήτων  Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί (κωδ. θέσης 101) και Δ.Ε. Χειριστής Μηχανήματος Έργου, Γερανοφόρο όχημα (κωδ. θέσης 102) της προκήρυξης  ΣΟΧ 1/2021.

Close Search Window