Δελτία Τύπου|

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου ως εξής:

Ειδικότητα :                                                                                                               Αριθμός Ατόμων:

Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί                                                                                                     Τρεις  (3)

Δ.Ε. Χειριστής Μηχανήματος ΄Εργου,  Γερανοφόρο όχημα (παπαγάλος)            ΄Ενας  (1)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 07/08/2021 έως και 20/08/2021 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Αρχεία για λήψη

Close Search Window