Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με Ηλεκτρονική Διαδικασία (κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/16) επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» προϋπολογισμού 59.998,90 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΔΕΥΑ Κορίνθου.»

Close Search Window