Σύστημα Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κορινθίων
2011-02-01
 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2.6 του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. κατατέθηκε στις 31-01-2011 πρόταση από την Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου με θέμα:  «Σύστημα τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου για την μείωση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου» και προϋπολογισμό: 4.806.581,70 €.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προέβει στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την επίτευξη της απαιτούμενης ωριμότητας στο προαναφερθέν έργο. 

Με την προτεινόμενη πράξη θα αντιμετωπιστεί πλήρως το θέμα της διασφάλισης παροχής πόσιμου νερού επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα, μέσω έργων ελέγχου διαρροών, τηλε-ελέγχου/τηλεδιαχείρισης, και στα 18 Δ.Δ. του δήμου μας, με 133 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, και ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.  Έτσι στοχεύουμε στην επίλυση ενός προβλήματος που έχει σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Συγκεκριμένα μέσω προμήθειας, εγκατάστασης και αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού αλλά και λογισμικού, θα δημιουργηθεί ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΠΣ), στο οποίο θα  χαρτογραφηθούν οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια, κλπ) και έτσι θα απεικονίζονται όλα τα δίκτυα ύδρευσης σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη.  Όταν θα προκύπτουν διαρροές το σύστημα θα σημάνει συναγερμό και θα υποδεικνύει σε ποια περιοχή εντοπίζονται, έτσι ώστε να μεταβούν τα συνεργεία.  Επίσης θα είναι εφικτή η αναβάθμιση της διαχείρισης της Ποιότητας Νερού, καθώς και δημιουργία Εποπτείας Συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, Συσχέτισης Δεδομένων Παραγωγής και Κατανάλωσης, Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών (για αναφορές βλαβών, αιτήματος ελέγχου ποιότητας ύδατος, κλπ), αλλά και Ενεργειακής Διαχείρισης και Παρακολούθησης. 

Μέσω της Ενεργειακής Διαχείρισης θα υπάρξει σημαντική μείωση τιμολογίου της ΔΕΗ στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενώ υπολογίζεται να:

-       βελτιστοποιηθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις του Η/Μ εξοπλισμού,

-       γίνει διαχείριση ενεργειακών παραμέτρων (καταχωρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, κόστους, κλπ), αλλά και

-       πραγματοποιηθεί ενεργειακή παρακολούθηση (π.χ. έλεγχος λογαριασμού ΔΕΗ, επιβεβαίωση ορθότητας στοιχείων λογαριασμού, εντοπισμός αποκλίσεων από καταμετρημένη κατανάλωση, κλπ)

Μερικά μόνο από τα οφέλη που αναμένουμε με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, είναι:

·         Καλύτερη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση της υπηρεσίας μας για το δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα τη μέγιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

·         Άμεση εποπτεία της κατάστασης σε κάθε στιγμή χάρη στην εμφάνιση των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό χάρτη με απλό και κατανοητό τρόπο.

·         Η μείωση του λειτουργικού κόστους της υπηρεσίας, που θα προκύψει μέσα από την αποδοτικότερη και οικονομικότερη χρήση του δικτύου ύδρευσής του. 

·         Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων καθώς και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.

·         Αύξηση της ασφάλειας καθώς και ελαχιστοποίηση ζημιών άρα και μείωση του κόστους για την υπηρεσία μας

·         Ικανότητα της υπηρεσίας μας να διακρίνει έγκαιρα τις μελλοντικές της ανάγκες

·         Υπηρεσίες προς τους πολίτες για να ενημερώνονται για τυχόν διαρροές εντός του χώρου τους, και δημιουργία ιστορικού καταναλώσεων με τακτική ενημέρωση

·         Ενημέρωση των πολιτών μέσω της διαδικτυακής πύλης με ανακοινώσεις, συμβουλές κ.λπ.

Η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Μείνετε ενημερωμένοι .. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου αναρτά πληροφοριακό υλικό διαρκώς στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να έχετε μία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα.
Δελτία Τύπου
Διαγωνισμοί
Αναλύσεις Νερού
Ισολογισμοί
Δείτε παρακάτω εργαλεία και συμβουλές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας
Υπολογισμός Λογαριασμού
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμών
20 Γιατί & 10 Πρέπει για την Κατανάλωση

ΔΕΥΑ Κορίνθου 

Πυλαρινού 67
Κόρινθος 20 100
Email:
info@deyakor.gr

Συνδέσεις ύδρευσης
27410 21237
Συνδέσεις αποχέτευσης 27410 22205
Λογιστήριο  
Εξυπηρέτηση πελατών 27410 24444
Ταμείο