Ρύθμιση οφειλών καταναλωτών
2014-11-11
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4304 (ΦΕΚ 234Α/23-10-2014) οι καταναλωτές, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30-9-2014, μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 14-11-2014 και να ρυθμίσουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις με ολική ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις σε σχέση αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων.
Μείνετε ενημερωμένοι .. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου αναρτά πληροφοριακό υλικό διαρκώς στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να έχετε μία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα.
Δελτία Τύπου
Διαγωνισμοί
Αναλύσεις Νερού
Ισολογισμοί
Δείτε παρακάτω εργαλεία και συμβουλές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας
Υπολογισμός Λογαριασμού
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμών
20 Γιατί & 10 Πρέπει για την Κατανάλωση

ΔΕΥΑ Κορίνθου 

Πυλαρινού 67
Κόρινθος 20 100
Email:
info@deyakor.gr

Συνδέσεις ύδρευσης
27410 21237
Συνδέσεις αποχέτευσης 27410 22205
Λογιστήριο  
Εξυπηρέτηση πελατών 27410 24444
Ταμείο